Cupping


Cupping også kaldet vakuumterapi er en gammel og meget effektiv behandlingsform. Behandlingen har en utrolig positiv virkning på lymfekirtlerne og blodcirkulationen i kroppen. I behandlingen benyttes sugekopper, der fremkalder et vakuum på det behandlede område. Det kan se lidt drabeligt ud på kroppen efter behandlingen, da de benyttede sugekopper efterlader røde mærker i huden. De går dog væk efter 1 til 2 dage og er ganske uskadelige. Cupping kan både gives som en særskilt behandling eller sammen med for eksempel massage og øreakupunktur.

Til cupping benyttes en kop, der enten er lavet at glas eller plastik. Koppen placeres på specifikke punkter på kroppen og fungerer som en sugekop, der suger den dækkede hud op i koppen. Det betyder, at bindevævet løftes og frigiver stagneret energi. Det bevirker, at der skabes gennemstrømning af Qi (livsenergi) og balancen i kroppen genoprettes.

Der findes flere forskellige måder, hvorpå cupping kan udføres. For eksempel er der en metode, hvor koppen bliver siddende det samme sted hele tiden efter, at den er sat på huden. Men man kan også anvende en anden metode, hvor der først påføres massageolie på huden, hvorefter koppen ikke placeres ét sted, men hele tiden bevæges rundt i en glidende bevægelse, der nærmest får en massageeffekt.

Fordele ved cupping


Man kan anvende cupping med succes til flere forskellige lidelser. Blandet andet kan nævnes:
• Luftvejslidelser
• Forkølelse
• Ryg- og skuldersmerter samt andre muskelsmerter
• Cellulitis
Det er utroligt effektivt at blive behandlet med cupping. Det siges, at vævets kredsløb forbedres fire gange mere end ved en traditionel massage. Det vil sige, at et kvarters massage er det samme som en times massage. Vakuummet, der opstår ved brug af kopperne, løsner dybtliggende spændinger og frigiver affaldsstoffer i kroppen. Dermed er en behandling med cupping i allerhøjeste grad med til at øge den naturlige udrensning, der foregår i kroppen.

Reaktioner og bivirkning ved behandling


Under behandlingen med sugekopperne vil der opstå mærker i huden. De er runde og rødlig blå og har samme størrelse som koppen, der efterlader dem. Det kan se ret dramatisk ud, men de forsvinder efter et par dage. Hvis man er kvinde, er det derfor en god ide ikke at få en behandling dagen før, man skal til fest i kjole med bar ryg.

Cupping-metoden gør ikke ondt, men kan mærkes. Behandleren er naturligvis altid opmærksom på, at behandlingen skal tilpasses den enkelte klients smertetærskel. Som klient vil man opleve en følelse af lindring allerede efter den første behandling, og ofte er det nok at få en eller to behandlinger.

Efter en behandling med cupping er det normalt at føle sig temmelig træt og måske endog utilpas. Det er dog kun på behandlingsdagen, der er risiko for dette. Det skyldes de mange affaldsstoffer, der bliver frigivet som følge af behandlingen. Derfor er det også vigtigt at drikke meget vand i dagene efter behandlingen, så affaldsstofferne kan komme ud af kroppen. Det er også en god ide ikke at have planlagt en masse aktiviteter på behandlingsdagen og måske dagen efter. Kroppen har brug for ro og ofte har klienten brug for at tage sig en lur eller for at gå tidligt i seng. Det er vigtigt, at man lytter til sin krop og giver den en pause. Det vil få den til at arbejde bedst muligt med de ting cupping-behandlingen har sat i gang. Har en klient behov for en behandling mere skal der mindst gå 4 til 7 dage før behandlingen kan foretages.